اکوتوریسم

رابطه محیط و توریسم
ترجمه و تلخیص: مهدی نیکوئی* – روزنامه دنیای اقتصاد در گذشته، مقاصد برای ارزیابی عملکرد اقتصادی و میزان موفقیت خود در امر رقابت، تنها از روش های حسابداری مرسوم استفاده می کردند. در سال های اخیر، اقتصاددان های محیطی به مخالفت با این شیوه محاسبه پرداخته اند و بر این امر تاکید می شود که مقاصد به همان اندازه که بر عملکرد و دارایی های خود نظارت دارند، باید به مسوولیت های اجتماعی و محیطی خود نیز توجه داشته باشند. مشکل از آنجایی احساس شد که تخریب محیط طبیعی به واسطه توریسم در بسیاری از موارد توان رقابت یک مقصد با دیگر مقاصد را به شدت تحت تاثیر قرار داد. به عنوان مثال ادعا می شد که کاستاریکا طی چند...
ادامه مطلب
خط مشی حاکم بر اکوتوریسم
متین پدرام وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی یکی از الزامات پیاده کردن اکوتوریسم در بسیاری از کشورها، وجود چارچوب قانونی متناسب با نیازهای کنشگران و فعالیت های آنها است. در این راه بسیاری از کشورها استراتژی ها و خط مشی هایی را تدوین و طی آن نحوه مشارکت کنشگران در جوامع محلی، مسوولیت های ذی نفعان مختلف ازجمله نهادهای دولتی برای به حداقل رساندن آسیب های زیست محیطی و فرهنگی و غیره را مشخص کرده اند. این خط مشی ها عمدتا مبتنی بر مشارکت بخش عمومی و خصوصی است. البته در این راه باید اصول حاکم بر اکوتوریسم را نیز در نظر داشت. اصولی که باید چراغ راه تدوین خط مشی حاکم بر اکوتوریسم باشد. در این نوشتار ...
ادامه مطلب