اکوتوریسم ؛ پیوند اقتصاد و طبیعت

اکوتوریسم ؛ پیوند اقتصاد و طبیعت
اکوتوریسم ؛ پیوند اقتصاد و طبیعت
خلیل آقاجانلو* – روزنامه دنیای اقتصاد اکوتوریسم به عنوان یکی از صنایع پویا و بانشاط در صحنه های اقتصادی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی دنیا مطرح است. فعالیت های اکوتوریستی عبارت است از؛ پیاده روی، عبور از رودخانه های خروشان، سفر به مناطق ییلاقی و جنگلی، سفر به روستاها و مزارع به منظور لذت بردن از طبیعت و آشنایی با فرهنگ ها، کوهپیمایی، بازدید از غارهای طبیعی، مطالعه پوشش گیاهی و جانوری، تماشای حیوانات و پرندگان، آشنایی با محیط زیست طبیعی. اکوتوریسم، سفری مسوولانه به مناطق طبیعی است که به حفاظت از طبیعت و بهبود زندگی جامعه بومی کمک می کند. واژه اکوتوریسم همواره بار ارزشی دارد و افرادی که این گونه سف...
ادامه مطلب