انگورستان ملک التجار و عمارت تاریخی اصفهان

انگورستان ملک التجار و عمارت تاریخی اصفهان
انگورستان ملک التجار و عمارت تاریخی اصفهان
انگورستان ملک در زمان سلطنت نادرشاه افشار باغ انگوری که متعلق به مردم اصفهان بود به عنوان مالیات از آنها گرفته شد و به تصرف دولت درآمد و بعدها فرزند این شخص به نام حاج محمدابراهیم خان که ملقب به ملک التجار بود بنای انگورستان را احداث کرد و به برگزاری مراسم عزاداری و تعزیه اختصاص داد. معمار سازنده بنا استاد حسین چی نام داشت و در تاریخ 1341 هجری قمری وقف شد. در طول زمانهای مختلف قسمت هایی از این انگورستان تخریب شد و بخش هایی هم از آن در سال 1333 هجری شمسی در تعریض خیابان ملک از بین رفت. باقی مانده این بنا یک حیاط وسیع است که در شمال واقع شده و یک سفره خانه که مساحت تقریبی آن با حیاط یکی است و...
ادامه مطلب