اندیمشک

ترمینال اندیمشک
امکانات ترمینال اندیمشک فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه تعاونی ها و شرکت ها نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه اندیمشک (تعاونی 1) - پیک معتمد پایانه اندیمشک (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه اندیمشک (تعاونی 3) - میهن نور پایانه اندیمشک (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه اندیمشک (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه اندیمشک (تعاونی 6) - عدل پایانه اندیمشک (تعاونی 7) - لوان نور پایانه اندیمشک (تعاونی 8) - راه پیما پایانه اندیمشک (تعاونی 9) - تک سفر پایانه اندیمشک (تعاونی 10) - ...
ادامه مطلب
اندیمشک
اندیمشک
اندیمشک در کنار خرابه های شهر قدیم (لور) و (اری ترین) احداث گردیده است. لور شهری آباد بود که جغرافی نویسانی چون اصطخری و مقدسی از آن نام برده اند. گویا شهر لور تا قرون وسطی از آبادی بهره مند بود و پس از آن رو به ویرانی نهاده است. اندیمشک در دوره قاجاریه و در حکومت حاج صالح خان مکری با ساختن قلعه ای اهمیت پیدا کرد و صالح آباد نامیده شد، سپس به اندیمشک تغییر نام یافت. مردم این شهر در گذشته در کپرها، چادرهای ساده و بعدها در خانه های گلی زندگی می کردند. ولی امروزه رشد و توسعه قابل توجهی یافته است. مراکز دیدنی  شهر لورساسانی  چشمه عین خوش  چشمه دهلران  منطقه حفاظت شده کرخه  دریاچه...
ادامه مطلب