اندوهجرد

اندوهجرد
اندوهجرد شهری است در استان کرمان در جنوب شرقی ایران.این شهر در بخش شهداد شهرستان کرمان قرار گرفته است.جمعیت این شهر در سال 1385، برابر با 2,915 نفر بوده است . شهر اندوهجرد در ?20?کیلومتری جنوب شهداد و ?100? کیلومتری شمال شرق شهر کرمان واقع است. اندوهجرد در میان کوهپایه های کوهستان پلوار از سوی غرب و کویر لوت از سوی شرق قرار گرفته است.جمعیت سال 1386 آن را در حدود 4 هزار نفر تخمین زده اند. شهر اندوهجرد در سال 1383 خورشیدی از ادغام دو روستای اندوهجرد و گودیز تشکیل شد.این شهر تابستان ها با مشکل آب آشامیدنی روبرو است به طوری که به جیره بندی آب می انجامد. از محله های اندوهجرد می توان به گودیز و...
ادامه مطلب