امیرچخماق؛ مسجد جامع نو شهر باستانی یزد

امیرچخماق؛ مسجد جامع نو شهر باستانی یزد
امیرچخماق؛ مسجد جامع نو شهر باستانی یزد
میدان امیرچخماق نام میدانی در شهر یزد است. مجموعه امیرچخماق یزد شامل بازار، تکیه، مسجد و دو آب انبار که قدمت شان بهدوره تیموریان می رسد. تکیه امیر چخماق در سال 1330 و مسجد امیر چخماق در سال 1341 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیدند. میدان امیرچقماق، یکی از شاخص ترین مجموعه های تاریخی و گردشگری در شهر یزد محسوب می شود. تاریخچه مسجد امیرچخماق امیر جلال الدین چخماق از سرداران و امرا شاهرخ تیموری و حاکم یزد با همکاری همسر خود فاطمه خاتون در جهت آبادانی یزد مجموعه ای شامل تکیه، میدان، حمام، کاروانسراها، خانقاه، قنادخانه، چاه، آب سرد. از همه مهم تر مسجد امیر چخماق را بنیان نهادند. سنگ نصب ش...
ادامه مطلب