امکان سنجی جاذبه ها

امکان سنجی جاذبه های اکوتوریستی ایران
امکان سنجی جاذبه های اکوتوریستی ایران
ایران به عنوان یکى از پنج کشور برخوردار از بیشترین تنوع اقلیمى در جهان و یکى از ده کشور تاریخى و فرهنگى ممتاز جهان مى بایست چه سهمى از دو تریلیارد دلار درآمد جهانگردى بین المللى در سال 2020 میلادى داشته باشد؟ پیش بینى WTO مى گوید حتى پائین ترین کشور در فهرست 20 کشور توریست پذیر جهان در این سال افزون بر بیست میلیارد دلار درآمد را از این صنعت نصیب خود خواهد کرد. حد متوسط درآمد کشورهاى توریست پذیر (در فهرست بیست کشور اول) در این سال 50 میلیارد دلار خواهد بود. به عبارت دیگر سهم واقعى ایران بر مبناى جغرافیاى طبیعى و موقعیت تاریخى و فرهنگى از درآمد جهانگردى بین المللى در سال 2020 میلادى مى بایست ...
ادامه مطلب