اماکن دیدنی یزد

کتابخانه وزیری یزد
کتابخانهء وزیری یزد از جملهء بزرگترین و مهمترین کتابخانه های ایران است که بواسطهء وجود هزاران جلد نسخه خطّی ارزشمند، محّل مراجعه روزانة ده ها پژوهشگر و خواننده است و این نهاد مرهون درایت و دوراندیشی یکی از روحانیان دانشمند این دیار حجّت الاسلام وزیری است که پس از انجام خدمات ارزنده ای چون بازسازی مسجدجامع یزد (1324ش) احیای حوزة علمیة یزد به همراه دیگر روحانیان (شهریور 1320) و بنیان مدارس جامعة تعلیمات اسلامی یزد (1334) بواسطة نبود کتابخانه ای کارآمد و فراوان دوستداران دانش اندوزی و طلّاب و دانش آموزان، به اندیشة بنیان کتابخانه ای بر پایة کتاب هایی که از پدر بدو رسیده بود و کتاب هایی که خود، ان...
ادامه مطلب
خانه آقایی ها
منزل آقایی ها ، معروف به خانه آقایی ها منزل حسینی آقایی ها از جمله خانه های حسینی یزد می باشد. واقف این خانه از روحانیون معروف یزد بوده و خانه بیش از صد سال قدمت دارد . ساختمان خانه طوری ساخته شده که برای عزاداری در ایام محرم مناسب است ، چون موقوفه فاقد درآمد بوده متأسفانه خانه احتیاج به تعمیرات دارد که اخیراً توسط میراث فرهنگی بازسازی آن شروع شده است . این خانه در اذهان مردم بقدری اهمیت داشته که اگر کسی مثلاً قتلی انجام می داده در این خانه بس می نشسته و برای رفع مشکلش طلب حاجت می کرده است . در نزدیک این خانه حمام موقوفه ای به نام حمام میرزا وجود دارد . ده روز محرم در این منزل روضه خوانی...
ادامه مطلب