اماکن دیدنی کرمانشاه

خانه شهید اشرفی اصفهانی
خانه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی در بافت تاریخی شهر کرمانشاه قرار دارد نمایی از حیاط خانه شهید اشرفی اصفهانی این خانه که قدمت آن به دوره معاصر بر می گردد، در 2 طبقه ساخته شده و در سال 1341 شهید اشرفی اصفهانی ساکن آن شد. این خانه دارای قدمت و ویژگی های برجسته معماری نیست و به لحاظ این که شهید آیت الله اشرفی اصفهانی در آن زندگی می کرده است، دارای ارزش فرهنگی می باشد. خانه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی در سال 1380 توسط سازمان میراث فرهنگی با شماره 5130 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.
ادامه مطلب