اماکن تارخیی نوشهر

حمام کندلوس
حمام کندلوس مربوط به اواسط دوره قاجار است و در شهرستان نوشهر، بخش کجور، دهستان زانوس رستاق، روستای کندلوس واقع شده و این اثر در تاریخ 26 اسفند 1386 با شمارهٔ ثبت 21976 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
ادامه مطلب