امام زاده ابراهیم روستای النگ

امام زاده ابراهیم روستای النگ
امام زاده ابراهیم روستای النگ
النگ از روستاهای مهم شهرستان کردکوی واقع در استان گلستان شمرده شده وآقای دکتر محمدحسین پاپلی در فرهنگ آبادیها صفحه ی 66 گفته ، النگ از آبادیهای گرانقدر گرگان بشمار می آید. و از مزایای برجسته ی روستای النگ ، داشتن بقعه ی مبارک امامزاده ابراهیم (ع) است و در دفتر بقاع متبرکه کل کشور سازمان اوقاف و امور خیریه صفحه 256 نگاشته ، امامزاده ابراهیم (ع) در روستای النگ کردکوی شهرستان گرگان دفن شده و نسب شریف آن بزرگوار به حضرت موسی ابن جعفر (ع) می رسد با واسطه و کد آن 30246293 می باشد و در فهرست بیلان عملکرد بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه خراسان صفحه 116 می نگارد ، امامزاده ابراهیم (ع) در روستای ا...
ادامه مطلب