امامزادگان پنج تن (ع) ـ لار(لواسانات تهران)

امامزادگان پنج تن (ع) ـ لار(لواسانات تهران)
امامزادگان پنج تن (ع) ـ لار(لواسانات تهران)
امامزادگان پنج تن (ع) ـ لار(لواسانات تهران) : آستان امامزادگان پنج تن (علیهم السلام) در شهرستان شمیرانات، نه کیلومتری لواسانات روستای لار، شمال غربی دشت لار در منطقه ای کوهستانی واقع شده است. فاصله آن تا لواسانات در حدود 9 کیلومتر است. بنای فعلی به مساحت 30 متر مربع در محوطه ای به مساحت 150 متر مرفع در سالهای اخیر نوسازی شده است. در ارتفاع 2655 متری سطح دریا قرار دارد. این بنا، جدیدالاحداث و فاقد هرگونه تدفین ظاهری است. با توجه به سفال های یاد شده از پیرامون بنا می توان قدمت آن را حداقل به قرون هفت و هشت هجری نسبت داد. آدرس :استان تهران ـ شهرستان شمیرانات ـ بخش لواسانات ـ شهر شمیرانات ـ ...
ادامه مطلب