امامزادگان هادی و مهدی (ع) یقه

امامزادگان هادی و مهدی (ع) یقه
امامزادگان هادی و مهدی (ع) یقه
آستان امامزادگان هادی و مهدی (علیهما السلام) در شهرستان رباط کریم، بخش مرکزی، شهر رباط کریم، دهستان منجیل آباد، روستای یقه واقع شده است. بنای اصلی ساختمان بقعه از نظر قدمت متعلق به دوره قاجار است. پلان آن به صورت مدور و از آجر و خشت بر روی سطحی بلندتر از زمینهای اطراف قرار گرفته است. به منظور جلوگیری از رانش دیوارها به واسطه فشار حاصل از وجود گنبد در دوره های بعد در چهار جانب بنا دیوارهایی را به صورت پشت بند اضافه نموده اند. ورودی اصلی بنا در ضلع جنوبی قرار داشته ولی در حال حاضر با احداث ایوان و دو طاق در ضلع غربی ساختمان، رفت و آمد به داخل بقعه از طریق درگاه ایجاد شده در ایوان جدید صورت می گی...
ادامه مطلب