امامزادگان معصوم دلیجان

امامزادگان معصوم دلیجان
امامزادگان معصوم دلیجان
بنابر گفته اهالی چهارتن از امامزادگان بنام های سیدعلی(علیه السلام)، سید ابوالقاسم(علیه السلام)، سیده مریم (علیها السلام) و سیده کاتبه (علیها السلام) از فرزندان امام موسی کاظم(علیه السلام) بوده و برادران و خواهران امام رضا(علیه السلام) هستند. آنان به همراه تعدادی از دوستداران و همراهانشان در این بقعه مدفون می باشند و مزار یکی از آن بزرگواران بنام سیدولی الله در چند قدمی درب ورودی شرقی قرار دارد. زیارتنامه داخل حرم امامزادگان سیدعلی و سیدابوالقاسم را برادران امام رضا(علیه السلام) و امامزادگان سیده مریم و سیده کاتبه را خواهران امام رضا(علیه السلام) ذکرنموده است. بی شک تعدادی افرادی که با عنایت ...
ادامه مطلب