امامزادگان حوریه خاتون و کاظمه خاتون

امامزادگان حوریه خاتون و کاظمه خاتون
امامزادگان حوریه خاتون و کاظمه خاتون
به امامزاده خونیا نیزخوانده شده است و اهالی معتقدند که این دو خواهر واز فرزندان امام کاظم (علیه السلام) و حوریه سلطان حدود 15سال داشته است. در زیارتنامه داخل حرم به عنوان بنتان موسی بن جعفر(علیه السلام) نیز ذکرشده اند اهالی اعتقاد زیادی به این امامزادگان دارند و حاجتهای خود را با توسل به این بارگاه می خواهند. بنابر شهرت محلی از نوادگان امام همام موسی بن جعفر(علیه السلام) می باشند مردم این منطقه و تمام کسانی که از کرامات این دو عقیله بنی هاشمی بهره مند شده اند به ایشان ارادت خاصی می ورزند و حتی کسانی که سالهاست دور از کشورعزیزمان ایران زندگی می کنند الطاف و کرامات این دو بزرگوار را فراموش نکر...
ادامه مطلب