امامزادگان حمزه و رضا (ع) پاکدشت

امامزادگان حمزه و رضا (ع) پاکدشت
امامزادگان حمزه و رضا (ع) پاکدشت
از نوادگان امام حسن مجتبی (علیه السلام) به شمار می روند. نام امامزاده طالب (علیه السلام) به نقل از کنز الانساب (صفحه 42) و اما اولاد یوسف بن حین بن حضرت امام زین العابدین (علیه السلام) که در زمان متوکل روی به اطراف و جوانب نهادند اما یوسف با فرزندان در آن هزیمت از شهر سبزوار روی به ولایت ری نهادند و چون به شهر ری رسیدند، یوسف و طالب و اباغالب را در رشهر ری شهید کردند. آستان امامزادگان حمزه رضا (علیهما السلام) در جنوب غربی روستای خاتون آباد منطقه پاکدشت و در کنار جاده آسفالته تهران ـ مشهد واقع شده است. این بقعه در محوطه ای پر درخت و با صفا محصور گردیده است. ساختمان بقعه با طرح مستطیل شکل آجری،...
ادامه مطلب