امامزاده کمال

امامزاده کمال
امامزاده کمال
امامزاده کمال در 56 کیلومتری جاده قزوین- همدان در ضیاءآباد از توابع بخش دودانگه شهرستان تاکستان قرار دارد. ساختمان این امامزاده بنایی شش ضلعی است که تماماً از آجر ساخته شده و طول هر ضلع آن 3/95 متر می باشد. در قسمت فوقانی بنا گنبد مخروطی شکلی واقع شده است. بخش پایین گنبد استوانه ای بوده که در حدود 1/40 متر ارتفاع دارد و پیرامون آن تا لبه های شش گانه بدنه بنا، فاصله بسیار کمی دارد. بر روی آخرین رج این ساقه استوانه ای شکل یک ردیف آجرچینی به صورت دندانه دندانه انجام شده و سپس رُک بنا بر روی آن واقع شده است. آجرچینی همه قسمت های بنا و به ویژه گنبد آن در نهایت سادگی و دقت انجام گرفته است. داخل ح...
ادامه مطلب