امامزاده پیر داوود (ع) ـ قمصر

امامزاده پیر داوود (ع) ـ قمصر
امامزاده پیر داوود (ع) ـ قمصر
نسب این امام زاده بزرگوار به اعتقاد اهالی و معتمدین شهر به حضرت علی بن ابیطالب می رسد. پیرداوود ابن حسن بن حسن علی بن ابیطالب (علیه السلام). آستان و بارگاه امامزاده پیرداوود (علیه السلام) در شهرستان کاشان، بخش قمصر، شهر قمصر، خیابان ولی عصر مشرف به باغستان های انبوه و سرسبز واقع شده است. بنای باشکوه ساختمان به مساحت 1000 متر می باشد که در وسط صحن حیات امامزاده قرار گرفته که دارای گنبد مخروطى 16 ترک است با کاشى کارى فیروزه اى و ساقه اى به ارتفاع یک متر و نیز چهار ایوان در چهار جانب دارد. در گوشهٔ ایوان هاى بنا اتاق هایى متحدالشکل با جرزهاى کاشى کارى شده وجود دارد. ارتفاع گنبد از کف به 14 متر و...
ادامه مطلب