امامزاده هادی بن علی

امامزاده هادی بن علی
امامزاده هادی بن علی
امامزاده هادی بن علی مربوط به دوره ایلخانی است و در شهر همدان، در وسط میدان باباطاهر بنای آجری با گنبد 16ترک واقع شده است . مرقد امامزاده هادی از فرزندان امام زین العابدین (ع)است. این اثر در تاریخ 24 اسفند 1383 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. .بنا دارای حرمی مربع شکل به ابعاد 5/5*5/5 متر می باشد که بربالای چهار گوشه آن چهار طاق اریب که بنا را به هشت ضلعی تبدیل می کند ساخته شده وبربالای هشت زاویه هشت ضلع 16طاق کوچک وبعد از ان بدنه مدور طاق وبر بالای خط دایره گنبد 16ترک استوار است .این بنا با بقعه پیر واقع تاکستان از آثار دوران سلجوقی قابل مقایسه می باشد    
ادامه مطلب