امامزاده میر موسی (ع) تبریز

امامزاده میر موسی (ع) تبریز
امامزاده میر موسی (ع) تبریز
آستان امامزاده میر موسی (علیه السلام) در شهرستان تبریز و در بافت مسکونی روستای اسپران (اسپیران) قرار دارد. مساحت تقریبی بقعه 800 متر مربع است و دارای صحن، کفشکن، پیش فضا، گنبدخانه و حسینیه می باشد. صحن بقعه با دیوارهای آجری محصور شده و کف آن با آسفالت پوشانده شده است. بقعه در ضلع غربی صحن قرار دارد و کف آن به ارتفاع 11 پله از سطح صحن بلندتر است. در نمای غربی بقعه فضای جلوی امامزاده و پله ها با نرده های آهنی محصور شده است. مصالح به کار رفته در بنا سنگ، آجر، سیمان، گچ و آهن است و پی ها و دیوارهای بقعه حدود دو متر با سنگ و تا سقف با آجرهای قرمز رنگ ساخته شده و بندکشی بین آجرها هم با دقت صورت گرف...
ادامه مطلب