امامزاده میر سالار

امامزاده میر سالار
امامزاده میر سالار
پس از روی کار آمدن بنی امیه و پس از آن بنی عباس، شیعیان به ویژه سادات که در واقع فرزندان ائمه اطهار بودند مورد ستم فراوان قرار گرفتند که تاریخ شرح حال این اجحافات را در خاطر دارد. ایران به جهت آنکه از ابتدا از پایگاه های شیعی بوده است خود زمینه مناسبی برای مهاجرت سادات و امامزادگان به شمار می رود. امامزاده میرسالار (ع) از نوادگان امام موسی کاظم «ع»، از جمله این تبعید شدگان حکومت های بنی عباس بوده که وجود مبارک ایشان از سویی مورد استقبال ایرانیان و بعدها مایه خیر و برکت معنوی و مذهبی برای مردمان این دیار بوده است. مکانی که این امامزاده واقع شده از زیباترین مکان های دیدنی و فرح بخش بوده...
ادامه مطلب