امامزاده موسی (ع) پاکدشت

امامزاده موسی (ع) پاکدشت
امامزاده موسی (ع) پاکدشت
آستان امامزاده موسی (علیه السلام) در شهرستان پاکدشت، دهستان کریم آباد، روستای خلیفه آباد واقع شده است.  
ادامه مطلب