امامزاده محمد عابد

امامزاده محمد عابد
امامزاده محمد عابد
آرامگاه امام زاده محمد عابد معروف به “مشهور میغان ” یکی از معروفترین زیارتگاه های استان مرکزی است . این آرامگاه در کنار آبادی میغان در 12 کیلومتری اراک واقع شده و از آثار دوره سلجوقی است . گنبد آن طاق رومی دارد و تمامی دیوارهای آن از آجر است و در دوره قاجار مرمت شده است . امام زاده محمد عابد برادر امام رضا (ع ) است . مجموعه بنای زیارتگاه ، تک اطاق ها، ایوان ها، صحن زیبا وبزرگ آن پذیرای زائرانی است که از نقاط دور و نزدیک به این محل مقدس روی می آورند. ایام زیارت عمدتاً شب های جمعه و روزهای اعیاد اسلامی و ایام سوگواری هاست .  
ادامه مطلب