امامزاده مامانیک ندوشن

امامزاده مامانیک ندوشن
امامزاده مامانیک ندوشن
ساختمانی است از خشت ، گل ، آجر ، نمای داخلی بنا از آجرفرشی است که با گچ بند کش شده است . محوطه ای که مقبره در آن قرار دارد پوششی دارد گنبدی و غرفه هایی کوچک در پیرامون آن بنا شده است که مؤلف یادگارهای یزد قدمت این بنا را عصر صفوی ذکر کرده است . بنابر روایت عالم محل، یکی از قرآنهای خطی محفوظ در مسجد جامع ندوشن هم حدود 400 سال پیش در این مزار وقف شده بود . بنای این امامزاده در محله پایین قرار گرفته است. همچنین بدنه آن به دروازه شرقی ندوشن که تقریباً سالم مانده، چسبیده است. همچنین یک سنگ مرمری بزرگ که عبارتی به خط نسخ روی آن نقر شده ، موجود می باشد. گفته می شود: این آرامگاه متعلق به دو بانو...
ادامه مطلب