امامزاده قاسم (ع) ـ بیدکنه

امامزاده قاسم (ع) ـ بیدکنه
امامزاده قاسم (ع) ـ بیدکنه
آن حضرت از نوادگان امام حسن مجتبی (علیه السلام) است. آستان امامزاده قاسم (علیه السلام) در روستای بیدکنه واقع در جاده ملارد به شهریار قرار دارد و تابلوهای راهنما جهت رفاه زائرین در طول مسیر نصب گردیده است. بقعه ایشان با مساحت حدود 50 متر مربع قدیمی و دارای نمای آجری و کاشی است و گنبد آن ساده و فاقد تزیینات است. ضریحی آهنی در این بقعه نصب شده است.  
ادامه مطلب