امامزاده غریب حسن

امامزاده غریب حسن
امامزاده غریب حسن
امامزاده غریب حسن به عنوان یکی از اماکن متبرکه شهرستان ارومیه در کنار روستاهای برهانلو و قورشالو واقع شده است. فاصله این دو روستا از مسیر دسترسی به آن جاده ارومیه به اشنویه 2/5کیلومتر و از شهر ارومیه 6 کیلومتر می باشد. تاریخچه امامزاده غریب حسن با توجه به روایات وارده و استعلام صورت گرفته از سوی هیئت امنا، از نوادگان امام زین العابدین(ع) بشمار می آیند. متن استعلام صادر شده از سوی دفتر استعلام سادات که بر روی ضریح نصب گردیده است نکته ای که در محتوای این استعلامیه دیده می شود بکارگیری واژه « قریب » به جای «غریب » می باشد. امّا در محاورات مردم منطقه اصطلاح امامزاده « غریب حسن » به جای « ق...
ادامه مطلب