امامزاده عون

امامزاده عون
امامزاده عون
بقعه امامزاده عون مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان پاکدشت، بخش شریف آباد، روستای آفرین واقع شده و این اثر در تاریخ 1 مهر 1382 با شمارهٔ ثبت 10313 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.  
ادامه مطلب