امامزاده علاءالدین

امامزاده علاءالدین
امامزاده علاءالدین
امامزاده علاءالدین در 30 کیلومتری شهر آوج در حاشیه روستای امامزاده علاءالدین در دامنه کوه قوزی قرار دارد. بنای بقعه به شکل مربع مستطیل و به ابعاد تقریبی 5/15×5/14 متر است و بر روی سکویی به ارتفاع 1 متر قرار دارد. داخل بنا فاقد تزئینات و جبهه خارجی آن دارای قاب بندی و طاق نما است. این بنا احتمالاً متعلق به دوره صفویه می باشد.  
ادامه مطلب