امامزاده عبدالله آیین ورزان

امامزاده عبدالله آیین ورزان
امامزاده عبدالله آیین ورزان
در کیلومتر هفت جاده تهران – فیروزکوه بقعه امامزاده عبدالله فرزند امام جعفر صادق (ع ) واقع شده و به امامزاده «عبدالله افتح» شهرت دارد. در بنای بقعه، کتیبه ای موجود نیست و تنها تاریخ 730 هـ . ق بر روی ضریح چوبی نقش بسته است.  
ادامه مطلب