امامزاده عبدالله آمل

امامزاده عبدالله آمل
امامزاده عبدالله آمل
زیارت بقعه مبارکه امامزاده عبدالله در آمل بقعه مبارکه امامزاده عبدالله در 12 کیلومتری باختری شهرستان امل، یکی از زیباترین مناطق استان مازندران، واقع شده است. زیارت این بقعه از برنامه هایی است که مسافران آمل آن را فراموش نمی کنند. بنایی تاریخی در شهر آمل از تهران به ست آمل که می روی چند کیلومتر مانده به شهر و تقریبا در انتهای جاده زیبای هراز، دو راهی وجود دارد که شما را به سمت آستانه مبارکه امامزاده عبدالله راهنمایی می کند. وارد فرعی که می شوی و مسیر بقعه را که پیش می گیری نخستین چیزی که به چشم می خورد درختهای سر به فلک کشیده هستند که منظم و یک دست در کنار یکدیگر ایستاده و شما را به سوی بقعه...
ادامه مطلب