امامزاده طاهر

امامزاده طاهر
امامزاده طاهر
امامزاده طاهر نام امامزاده ای است در نزدیکی شهر کرج که به خاطر گورستان همجوار آن که مدفن بسیاری از هنرمندان و روشنفکران است مشهور است. این مکان در مسیر اتوبان کرج-قزوین بعد از پل مهرشهر واقع است.در قسمت شرقی شهرک دریا و شمال باغ سیب مهرشهر و در حریم شمالی راه آهن کرج – قزوین واقع شده و راه دسترسی به آن از حریم راه فرعی آزادراه می باشد . بخشی از بنای فوق متعلق به دوره صفویه و بخش دیگر آن مربوط به دوره معاصر است . مساحت اراضی آن آستان بالغ بر شش هکتار است که در آن ساختمان حرم، صحن مطهر، پارک و فضای سبز، پارک کودک، پارکینگ خودرو، قبرستان و وضوخانه و بلوار شمالی با آبنمایی زیبا احداث شده است...
ادامه مطلب