امامزاده طالب

امامزاده طالب
امامزاده طالب
امامزاده طالب (ع) ،در27 کیلومتری محور امام رضا(ع)،بعداز شهرپاکدشت در بخش شریف آباد ودرشمال جاده ،روبروی روستای خسرو واقع شده است. این بقعه متبرکه ، که تاریخ ساخت آن به دوره صفویه می رسد در سال 1340 به قصد باز سازی تخریب گشت لیکن آن نیت برآورده نگشت ودرسال1357 به دست مردم بازسازی شد. ودر سال 1368 تحویل اداره اوقاف شهرستان پاکدشت گردید. این بقعه تا قبل از نوسازی دارای 200 متر مربع مساحت بوده و تجدید بنای آن در سال 1377 صورت پذیرفته است. داخل حرم با استفاده ازسنگ مرمرین سبز وآینه کاری آزین گشته وضریح آن نقره فام وطلایی است. شجره: نسب امامزاده طالب (ع) به نسب شریف حضرت سیدالسا جدین اما...
ادامه مطلب