امامزاده شیخ شبان

امامزاده شیخ شبان
امامزاده شیخ شبان
این امامزاده در روستای شیخ شبان؛ از توابع شهرستان شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری قراردارد .روستای شیخ شبان در فاصله 39 کیلومتری شمال غربی … … مختلفی است که از ایشان دیده شده بود.  
ادامه مطلب