امامزاده شمس الدین و اسماعیل (ع)

امامزاده شمس الدین و اسماعیل (ع)
امامزاده شمس الدین و اسماعیل (ع)
در شهرستان گرمسار و حومه شهر و به فاصله حدود سه کیلومتری شمال غربی گرمسار واقع گردیده است. بنا منسوب به دوره قاجار است و متعلق به دو نفر از فرزندان امام موسی کاظم (ع) به نام های شمس الدین و اسماعیل می باشد. مردم و اهالی منطقه به این دو تن اعتقاد خاص دارند و همه روزه بخصوص ایام تعطیل برای زیارت به این مکان می روند. معماری امامزاده شمس الدین اسماعیل (ع) کل بنا بر پایه مربع مستطیل ساخته شده است که در قسمت شرقی آن رواق و ایوانی وجود دارد که ورودی به بقاع امامزادگان را ممکن می سازد. این دو بقعه که با دیواری بین آنها فاصله افتاده است در کنار هم چسبیده به هم قرا ردارند و به صورت متصل ساخته شد...
ادامه مطلب