امامزاده شاه چراغ (ع) ـ گرمابدر

امامزاده شاه چراغ (ع) ـ گرمابدر
امامزاده شاه چراغ (ع) ـ گرمابدر
به امامزاده شاه چراغ (علیه السلام) معروف می باشد. آستان امامزاده شاه چراغ (علیه السلام) در حدود 300 متری شمال روستا، در شرق «دره چشمه سر» و در میان زمینهای معروف به «تخته» قرار دارد. موقعیت جغرافیایی آن عبارت است از: 35 درجه و 59 دقیقه و 0/29 درجه عرض جغرافیایی و 51 درجه و 37 دقیقه و 2/53 ثانیه طول جغرافیایی و در ارتفاع 2512 متری سطح دریا. بنای بقعه، موقع بازدید نگارنده، تعدادی سنگچین به صورت مربع بود که فضایی در حدود 4×3 متر را تشکیل می داد. این مجموعه، فاقد هرگونه قبر است. آدرس :استان تهران ـ شهرستان شمیرانات ـ بخش رودبار قصران ـ شهر ـ دهستان رودبار قصران ـ روستای گرمابدر
ادامه مطلب