امامزاده سید میرحسن

امامزاده سید میرحسن
امامزاده سید میرحسن
این آرامگاه در حاجی آباد یزد، بر کنار جاده اردکان یزد واقع شده و بنایی نسبتأ مفصل به سبک امام زادههای روستای عقدا است: بدین معنی که سه طرف ساختمان به وسیله دالانی محدود شده است. اصل بنا از قرن دهم است، اما قسمت دالان، جدید و الحاقی است. مزار منصوب به امام زاده در زیر گنبد اصلی قرار دارد و هیچ نوع علامت و سنگی ندارد. برابر بقعه اصلی مزاری است که بر قسمت بالای سر آن کتیبه ای ازکاشی معرق به خط نسخ خوش دیده می شود ولی قسمت زیادی از آن از میان رفته است و تاریخ 942 ‏هجری قمری را نشان می دهد.  
ادامه مطلب