امامزاده سید جلیل

امامزاده سید جلیل
امامزاده سید جلیل
بقعه امامزاده سید جلیل مربوط به دوره صفوی است و در شهرستان پاکدشت، بخش مرکزی، روستای فیلستان واقع شده و این اثر در تاریخ 1 مهر 1382 با شمارهٔ ثبت 10310 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.  
ادامه مطلب