امامزاده سید اسحاق

امامزاده سید اسحاق
امامزاده سید اسحاق
بنای امامزاده سید اسحاق در شرق ساوه در ابتدای جاده آسفالته ساوه به قم قرار دارد. در این امامزاده سلطان سید اسحاق از نوادگان امام موسی کاظم (ع) مدفون می باشد. بنای فوق دارای بقعه ای برج مانند است و سبک ساختمان آن مانند بناهای عصر سلجوقیان در نیمه قرن هفتم است و در عصر صفویه نقشه گنبد به صورت کنونی در آمده و قاعده گنبد از داخل و خارج برجی و درگاه های آن تنگ و کوتاه است. امامزاده سید اسحاق اهمیت امامزاده سید اسحاق به علت آجرها و کاشی های فیروزه ای روی مقبره است که دارای خطوط بسیار زیبا است. در میان این بقعه ضریحی است چوبی و مشبک و درون آن مرقدی است از 5 جهت آراسته به کاشی های خشتی مربع مس...
ادامه مطلب