امامزاده سیدصدرالدین

امامزاده سیدصدرالدین
امامزاده سیدصدرالدین
این بقعه مدفن ابوعبدالله محمد بن حسن بن محمد بن موسی متوفای 533 هجری قمری بوده که پس ازآن سیدکمال الدین علی حسینی متوفای 700 هجری قمری و بعد از او شمس الدین محمد بن نجم الدین محمود محیابادی، متوفای 851 هجری قمری دفن شده اند. به احتمال قرین به یقین سیدکمال الدین علی القاضی النقیب بن اشرف بن حسین بن علی بن ابی طالب میان باریک بن شرفشاه بن زید بن حسن بن احمد بن عبیدالله بن احمد الشعرانی بن علی العریضی بن امام جعفرصادق (علیه السلام) است که ازسادات جلیل القدرعریضی و نقیب وسرپرست سادات یزد و قاضی این شهربوده است. همچنین شخصیت مدفون در این بقعه سیدصدرالدین مجتبی القاضی النقیب بن قوام الدین مهنا القا...
ادامه مطلب