امامزاده سیدصدرالدین (ع) اردبیل

امامزاده سیدصدرالدین (ع) اردبیل
امامزاده سیدصدرالدین (ع) اردبیل
ایشان از فرزندان امام موسی کاظم (علیه السلام) می باشد که از بغداد روی به ولایت ری نهادند و چون به این شهر رسید از آنجا روی به ولایت اردبیل نهاد و در شهر ساکن شد و در اردبیل درگذشت. امامزاده حضرت سید صدرالدین (علیه السلام) یکی از امامزادگان مهم و عظیم الشأن شمال ایران در اردبیل است. بنا بر اظهار و نقل تبار شناس نامی جمال الدین احمد بن علی حسینی معروف به ابن عنبه متوفی به سال 828 هجری قمری در کتاب (بحر الانساب) حضرت ایشان از فرزندان بلافصل امام موسی کاظم (علیه السلام) است که با برادران خود «امامزاده صالح» و «امام زاده حمزه(علیه السلام)» به دارالارشاد اردبیل آمده و در آن اقامت گزیده اند و در این ...
ادامه مطلب