امامزاده سیدسرّالدین (ع) عسگران

امامزاده سیدسرّالدین (ع) عسگران
امامزاده سیدسرّالدین (ع) عسگران
به امامزاده بابا لنگر (علیه السلام) معروف می باشد. آستان امامزاده سیدسرالدین (علیه السلام) در شهرستان تیران و کرون، بخش کرون، شهر عسگران واقع شده است. بقعه قدیمی این امامزاده به روایت و عقیدة اهالی محل قدمتی 400 ساله داشته که از طرف میراث فرهنگی در زمره آثار فرهنگی به حساب می آید. گنبد این امامزاده از کف 12 متر ارتفاع دارد. این بقعه تاکنون چندین بار بازسازی شده ولی در بنای اصلی آن هیچگونه تغییری داده نشده است. چشمه ای در جوار امامزاده در ضلع جنوبی آن واقع است که موجب آبادانی و سرسبزی منطقه گردیده و یکی از اماکن سیاحتی و زیارتی شهرستان محسوب می شود. ضریحی فلزی از جنس آهن بر روی سنگ مزار امامزد...
ادامه مطلب