امامزاده سیدابوالقاسم صالح (ع) ـ قاسم آباد

امامزاده سیدابوالقاسم صالح (ع) ـ قاسم آباد
امامزاده سیدابوالقاسم صالح (ع) ـ قاسم آباد
به اعتقاد اهالی ایشان از نوادگان امام موسی الکاظم (علیه السلام) است که در سال 337 هـ.ق به شهادت رسیده است. آستان امامزاده سیدابوالقاسم صالح (علیه السلام) در شهرستان مشهد، بخش احمدآباد، شهر ملک آباد، دهستان سرجام، در ابتدای روستای قاسم آباد در میان آرامستان روستا واقع شده است. گنبد بنا به صورت عرقچینی به قطر 3 و ارتفاع 2/5 متر است و نمای خارجی آن با رنگ سبز نقاشی شده و دیوار خارجی بقعه با سنگ مارون پوشش یافته است. درب بقعه از جانب جنوب باز می شود و در سه جهت دیگر سه پنجره جهت نورگیری تعبیه شده و در وسط بقعه نیز صندوق آهنی بر روی سکوی سی سانتی متری نصب شده است. درغرب اتاق مرقد، سه شهید دوران ...
ادامه مطلب