امامزاده سلیمان نراق

امامزاده سلیمان نراق
امامزاده سلیمان نراق
بقعه امامزاده سلیمان در قرن هفتم هجری با معماری 8 ضلعی، گنبد دو پوش و مصالح خشت و گل در شهر قدیمی نراق ساخته شده است همچنین در دوره صفویه کاشی کاری گنبد، نما کاری آجر و صحن شرقی به این بقعه اضافه و در دوره قاجار دو صحن دیگر در ضلع شمال و جنوب آن الحاق شده است. در این بقعه 6 امامزاده به نام های هادی و سلیمان از نوادگان امام علی بن ابی طالب (ع) و مهدی، مطهر، طاهر و حسین از نوادگان امام کاظم(ع) مدفون هستند. روایت شده است که؛ این امامزادگان در اطراف نراق به شهادت رسیده و چون مردم نراق شیعه مذهب و پیرو سادات علوی بوده اند آنها را به شهر آورده و با احترام آنها را دفن کرده اند. بقعه امامزاده ...
ادامه مطلب