امامزاده سلطان سید احمد کبیر یادگار صفوی

امامزاده سلطان سید احمد کبیر یادگار صفوی
امامزاده سلطان سید احمد کبیر یادگار صفوی
سلطان سید احمد نوادگان امام مجتبی (ع) می باشد که در دوران صفوی در اطراف کرمان زندگی می کردند. ایشان در زمان حیاط اون به ترویج دین اسلام مشغول بودند. وی مردی عالم، فاضل، متتبّع، محقّق بوده و از علوم و معارف متداول زمان خود شامل فنون عربی و ادبی فقه و حدیث و کلام و فن حساب به حدّ کافی بهره داشته، امّا عمده تخصّص او در فنّ تاریخ و انساب است که در این رشته به سر حدّ کمال تحقیق و اجتهاد رسیده بود و در عهد خود استاد نسّابه مسلم، مشار بالبنان به شمار می‌رفت، و تألیفات ایشان(2کتاب مشهور اعمدالطالب فی انساب ال ابیطالب و کتاب بحر الانساب) نیز که به هر دو زبان فارسی و عربی با نثر شیوای بلیغ و موجز انشاء ...
ادامه مطلب