امامزاده زیدالکبیر ابهر

امامزاده زیدالکبیر ابهر
امامزاده زیدالکبیر ابهر
امامزاده زیدالکبیر یکی از بقعه های معتبر و معروف شهرستان ابهر است که در قسمت شرقی شهر ابهر قرار دارد. معماری امامزاده زیدالکبیر با زیبایی خاص با پلان مستطیل که در زوایای جبهه جنوبی دو نیم دایره آن را قطع نموده طراحی و اجرا گردیده است. بنای امامزاده زیدالکبیر ابتدا بر روی دو ردیف سنگ سبز تراشیده استوار و بقعه آن با آجر به طور ساده ایجاد شده است. قرینه سازی در این بنا در دو جبهه شرقی و غربی شامل چهار ایوان است که از طریق دهلیزها به یکدیگر مرتبط می شوند. بر فراز بقعه گنبد زیبایی از نوع گنبدهای مخروطی یا نوک تیز با دو پوشش بر جرزهای چهارگانه نشسته است. ریشه گنبد امامزاده زیدالکبیر ابتدا...
ادامه مطلب