امامزاده زاهد کبیر

امامزاده زاهد کبیر
امامزاده زاهد کبیر
شاهزاده ابراهیم ملقب به زاهد کبیر فرزند بلافصل امام موسی کاظم (ع) در مناطق فسا نی ریز استهبان و داراب رهبری مبلغین اسلام را بر عهده داشت ساختمان بقعه امامزاده زاهد در قرن هشتم هجری و در زمان سلاطین مغول ینا شده است.بنای امامزاده زاهد کبیر (ع) در ورودی شمالی زاهدشهر قرار دارد. بارگاه این امامزاده شریف هموراه مامن دوستداران اهلبیت عصمت و طهارت می باشد. این اثر در تاریخ 25 اسفند 1379 با شمارهٔ ثبت 3666 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
ادامه مطلب