امامزاده خلیل الله (ع) پاکدشت

امامزاده خلیل الله (ع) پاکدشت
امامزاده خلیل الله (ع) پاکدشت
آستان امامزاده خلیل الله (علیه السلام) در شهرستان پاکدشت، شهر شریف آباد واقع شده است. آدرس: استان تهران ـ شهرستان پاکدشت ـ بخش ـ شهر شریف آباد.
ادامه مطلب