امامزاده حلیمه خاتون تبریز

امامزاده حلیمه خاتون تبریز
امامزاده حلیمه خاتون تبریز
آستانه متبرکه امامزاده حلیمه خاتون (علیها السلام) در شهرستان تبریز، بخش مرکزی، شهر تبریز، خیابان طالقانی «محله قدیمی چرنداب» در کنار مسجد امامزاده واقع شده است. مجموعه ی زیارتی امامزاده حلیمه خاتون از شرق به خیابان آیت الله طالقانی، از غرب به کوی امامزاده، از شمال به یک کوچه ی بن بست و از غرب به منازل مسکونی محدود است. این مجموعه زیارتی متشکل از اتاق اصلی مسجد بزرگ، مسجد کوچک، انباری، آبدارخانه، وضوخانه و سرویس بهداشتی است. این مجموعه دارای دو درِ ورودی اصلی در ضلع شرقی و یک در ورودی دیگر در ضلع غربی است. نمای بیرونی ضلع شرقی آن نقش و نگارهای اسلیمی و به رنگ آبی و فیروزه ای کاشی کاری شده و د...
ادامه مطلب