امامزاده حسین

امامزاده حسین
امامزاده حسین
امامزاده حسین معروف به شاهزاده حسین نیز نامیده می شود به فاصله ای اندک از میدان امام در ابتدای خیابان شهدای شهر همدان قرار دارد. بقعه امامزاده حسین از نظر معماری زیبا بوده و از چندین بخش مختلف شکیل شده است. ساختمان مقبره رو به شمال بوده و از یک ایوان کوچک ورودی و دو حرم با پلان های صلیبی و 8ضلعی منظم تشکیل شده است. نمای ورودی امامزاده دو طبقه است که در هر طبقه حجره هایی واقع شده و دارای رسمی بندی هایی در داخل طاق نما می باشد. حرم یا شبستان فضایی بزرگ به شکل 8ضلعی است که طول هر ضلع آن 3/5 متر است. تمامی دیوارهای حرم آینه کاری شده و از کف شبستان تا شروع آینه کاری ها، با سنگ مرمر کرم پوشیده شد...
ادامه مطلب