امامزاده حسین جوپار

امامزاده حسین جوپار
امامزاده حسین جوپار
ساختمان امامزاده مربوط به دوره صفویه است . گنبد آبی رنگ آن با خط های سفید که شکل های هندسی منظمی را به وجود آورده است مانند نگینی در وسط شهر می درخشید . این بنا در دوره قاجاریه تعمیر و تکمیل گردیده است و دارای حرم ، صحن ، رواق و دو زائر سرا ، بازارچه . سرویس های بهداشتی می باشد . زائر سرا قدیمی در دو طبقه بنا شده وجود حوض و درختهایی در وسط آن و اتاقهای دور تا دور آن جلوه خاصی را به این مکان بخشیده است . کاشی کاری و آئینه کاری داخل رواق ها فضاهای روحانی بر این محل حاکم کرده است . داخل ضریح قبر سه امامزاده که از فرزندان امام موسی بن جعفر (ع) می باشند دیده می شود . امامزاده حسین – امامزاده ...
ادامه مطلب